Privacy Policy

Hierbij de privacy policy van POWERED by M. POWERED by M respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je deze website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

POWERED by M, gevestigd aan Pr. Margrietplantsoen 33, 2595 AM Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:
Website voor bedrijven
Website voor particulieren
Pr. Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
+31 6-18097032
M.Menken is de Functionaris Gegevensbescherming van POWERED by M zij is te bereiken via contact@poweredbym.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

POWERED by M verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Eventueel bedrijfsnaam (alleen als je werkgever de training voor je boekt)
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met jouw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. POWERED by M houdt IP-adressen bij om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. IP-adressen worden na een maand automatisch verwijderd.

Externe diensten of inhoud op onze website

We plaatsen externe diensten en/of inhoud op onze website. Als je gebruikmaakt van deze externe diensten of indien inhoud van derden wordt getoond, worden er om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen jou en de betreffende aanbieders. De betreffende aanbieders van de diensten of inhoud mogen jouw gegevens ook verwerken voor hun eigen aanvullende doeleinden. Aangezien wij echter geen controle hebben over de gegevens die worden verzameld en verwerkt door derden, zijn wij niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de reikwijdte en doeleinden van deze verwerking van jouw gegevens.

Voor meer informatie over de reikwijdte en doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw gegevens, raadpleeg de privacy policy van de aanbieders wiens diensten en/of inhoud wij op onze website opnemen en die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van jouw gegevens in dit kader:

Externe inhoud van YouTube is opgenomen op onze website in het kader van interactiviteit.

YouTube (video’s)

Deze website gebruikt plugins van het Amerikaanse bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) waardoor Youtube wordt geëxploiteerd.

Als gevolg hiervan kan onze website loginformatie verzenden naar Google. De server van Google in de Verenigde Staten slaat daarom automatisch informatie (“loggegevens”) op, waaronder informatie die door een browser naar een website wordt verstuurd tijdens een bezoek, of de informatie die jouw mobiele applicatie verstuurd tijdens het gebruik. Deze loggegevens kunnen bestaan uit jouw IP-adres, het adres van de bezochte website met Google-functionaliteiten, het browsertype en de browserinstellingen, de datum en tijd van jouw verzoek, informatie over jouw gebruik van Google, en Cookies.

Je kunt meer informatie over het verzamelen van gegevens, hoe jouw gegevens worden geëvalueerd en verwerkt door YouTube, en jouw rechten hieromtrent vinden in de privacy policy van https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@chronischepijnophetwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Drie keer wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen: bij de start van de training, aan het eind van de training en na 12 maanden. Hier wordt gevraagd naar je naam, e-mail en de pijnervaring. Vragen die betrekking hebben op de pijnervaring worden anoniem gedeeld met de Vrije Universiteit van Brussel en de Hogeschool Rotterdam / Kenniscentrum Zorginnovatie. Deze informatie kan ons helpen om de training in de toekomst (nog beter) aan te laten sluiten op de behoeftes van nieuwe deelnemers aan de training.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

POWERED by M verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te helpen als je vragen hebt
 • Om eventuele offertes op te stellen en naar je te e-mailen / sturen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor intakegesprek, coachsessies en evaluatie
 • Om je op de hoogte te houden voor eventuele vervolgtrainingen, webinars en evenementen
Geautomatiseerde besluitvorming

POWERED by M neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van POWERED by M) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

POWERED by M bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Adres- en bankgegevens: 6 maanden
 • E-mailadres en overige gegevens: 12 maanden na het laatste contact
 • E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
 • Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in het facturatiesysteem van POWERED by M.
 • De evaluatieformulieren worden maximaal 1 jaar bewaard. De resultaten uit het evaluatieformulier worden zonder persoonlijke gegevens ten behoeve van statistische doeleinden voor onbepaalde tijd bewaard. POWERED by M zal zorg dragen dat de gegeven antwoorden niet te herleiden zijn naar de desbetreffende persoon. 
Delen van persoonsgegevens met derden

POWERED by M verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. POWERED by M blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

POWERED by M gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op deze website.

POWERED by M gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door POWERED by M en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@poweredbym.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . POWERED by M wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

POWERED by M neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via administratie@poweredbym.nl. POWERED by M heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Over dit privacy statement

POWERED by M kan deze Privacy Policy aanpassen. De laatste wijziging was op 12 februari 2021. POWERED by M behoudt zich het recht voor om de privacy policy te wijzigen. Kijk regelmatig op de website www.poweredbym.nl voor de meest recente versie.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Policy? Neem dan gerust contact met ons op: administratie@poweredbym.nl  
Graag wijzen we ook op de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer.

Begin met chatten
Heb je een vraag?
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?